Wydawcy
Bestsellery
Galicja 1914-1915
Galicja 1914-1915
42,00 zł
szt.
Historia JZS Jelcz - Zapisy wspomnień
Historia JZS Jelcz - Zapisy wspomnień
50,00 zł
szt.
STALOWE SZLAKI (114) 3/2012
STALOWE SZLAKI (114) 3/2012
16,90 zł
STALOWE SZLAKI (118) 1/2014
STALOWE SZLAKI (118) 1/2014
17,90 zł
szt.
STALOWE SZLAKI (124) 3/2015
STALOWE SZLAKI (124) 3/2015
17,90 zł
Ostatni przejazd
Ostatni przejazd
40,00 zł
szt.
356 Covenanter
356 Covenanter
35,00 zł 28,00 zł
szt.
Uwagi o państwie Wirginia
Uwagi o państwie Wirginia
10,00 zł
Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia
Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia
99,00 zł
PACZKOMATY I KURIER INPOST

Informujemy, że dla Państwa wygody i bezpieczeństwa uruchomiliśmy nowe formy dostaw realizowane za pośrednictwem firmy INPOST: Paczkomaty 24/7 InPost i Kurier InPost. Podobnie jak w pozostałych usługach kurierskich, z których już korzystamy (DPD), za przesyłkę „za pobraniem” InPost możecie Państwo wygodnie zapłacić bezgotówkowo np. kartą płatniczą.
Przypominamy o zwróceniu szczególnej uwagi na poprawność podawanego w zamówieniu numeru telefonu.

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Księgarnia Historyczna

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), firma HISTORYCZNA KATARZYNA LECH („KSIĘGARNIA HISTORYCZNA”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani / Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez KSIĘGARNIA HISTORYCZNA, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z: KSIĘGARNIA HISTORYCZNA, ul. Czerwonego Krzyża 4, 00-377 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: internetowa@historyczna.com.pl

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest HISTORYCZNA Katarzyna Lech z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerwonego Krzyża 4.

II. Skąd mamy dane osobowe

Otrzymaliśmy je od Pana / Pani podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Pana/Panią w naszym sklepie internetowym.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celach:

1. podjęcia na Pani / Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy zakupu w sklepie internetowym,

2. w innych przypadkach Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

IV. Obowiązek podania danych osobowych KSIĘGARNI HISTORYCZNEJ

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zakupu i dostarczenia towaru. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

V. Informacje o odbiorcach Pani / Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe nie mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów zakupu.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez KSIĘGARNIĘ HISTORYCZNĄ uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA pragnie zapewnić Panią / Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez KSIĘGARNIĘ HISTORYCZNĄ, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani / Panu następujące prawa:

(1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

(2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

(3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

(a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

(b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

(c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

(d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

(e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

(4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

(a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

(b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

(c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

(d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

(5) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

(a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

(b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

(6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

(a) zaistnieją przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją oraz

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani / Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KSIĘGARNIĘ HISTORYCZNĄ Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres internetowa@historyczna.com.pl bądź telefonicznie pod numerem 608652674.

Polityka dotycząca używania Ciasteczek

 

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego Księgarnia Historyczna.

Jeżeli korzystasz z serwisu Księgarnia Historyczna, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony Księgarnia Historyczna

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem: optymalizacji korzystania z serwisu internetowego, wygody użytkowania serwisu, dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników do zbierania anonimowych statystyk.
Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie Księgarnia Historyczna nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronieKsięgarnia Historyczna mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

* sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.

* stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.
Korzystając z serwisu Księgarnia Historyczna, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

Usuwanie plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.

Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.

Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl